Rencontre-Dichter·es-nationaux·les-1-2

Hallen van Schaerbeek - PODIUM                                                                                                                                             ZA 23.09
Gratis - FR                                                                                                                                                                             18:15 - 18:45

Met: Yves Namur, Martine Lemire & Pablo Lopez

Le Tallis pré - à l'aube de ses 40 ans

Yves Namur zal ons zijn uitgeverij voorstellen en de eerste twee bundels uit hun catalogus delen: "Rendre Grâce" van Olivier Noria en "La Fleur jaune" van Francesco Pittau.

Éditions du Paquebot

Les Éditions du Paquebot hebben drie korte lezingen voor jullie in petto:

Om te beginnen, een fragment uit "Clara Clara" van Muriel David; een zeer poëtische romaneske schrijfstijl, waarin de klanken van de cello en het geluid van de zee weerklinken.

Daarna krijg je de kans om de poëzie van Yves Boudier te (her)ontdekken in een eerste passage uit "N'y point penser", een bundel die een reeks bijna muzikale variaties rond het pascaliaanse thema van de dood ontwikkelt. Ze zullen doorgaan met een tweede passage uit "en vie", een bundel over verlangen en genot.

Capture_d_ecran_2023-09-04_a_10.28.00-removebg-preview

Les éditions Le Taillis Pré, opgericht in 1984 door de dichter Yves Namur, hebben vanaf het begin een uitgesproken uitgeefbeleid gehad dat gericht is op auteurs van over de hele wereld. In de catalogus zijn dan ook dichters te vinden zoals Roberto Juarroz, Antonio Ramos Rosa, Salah Stétié, Israël Eliraz, Nuno Judice of E.E. Cummings, om er maar een paar te noemen. Elk jaar worden ongeveer twaalf titels gepubliceerd, waaronder ook de beste Belgische dichters, zoals Gaspard Hons, Jacques Izoard, Fernand Verhesen, Michel Lambiotte, André Miguel, Eric Brogniet, Liliane Wouters, Philippe Jones, enzovoort.

De "Ha"-collectie biedt daarnaast een overzicht van Belgische dichters van wie het werk belangrijk is maar vaak onbekend of moeilijk te vinden. In deze collectie ontdekt men namen als Françoise Delcarte, Ernest Delève, Frans Moreau, Pierre Della Faille, Jean Dypréau en Robert Guiette. Deze collectie publiceert doorgaans het volledige werk van de besproken dichter.

Le Taillis Pré wil gehoor geven aan de woorden van de moderne dichter Yves Bonnefoy: "Moderne poëzie is ver verwijderd van haar mogelijke verblijfplaatsen." Dat is de reden van haar bestaan.

detail3-7
edition_paquebot-removebg-preview


"Onze uitgeverij is opgericht in 2010 vanuit de gezamenlijke wens om unieke teksten van literaire waarde te publiceren en te verspreiden. Deze vereiste, gebaseerd op de originaliteit van de teksten (verhalen, dichtbundels, toneelstukken of essays, ongepubliceerd of onbekend, geïllustreerd en gepresenteerd in eentalige of tweetalige edities), maar ook op hun universele betekenis, strekt zich uit tot de schoonheid van het boek zelf als object. In dit opzicht hechten we bijzondere waarde aan de kwaliteit van het papier, de afdruk en de binding van de gepubliceerde werken."

insecte3-1
insecte2-1
insecte1-1


Poetik Bazar #3

Halles de Schaerbeek
1030 Bruxelles