Ajouter-un-titre-4-3

Hallen van Schaarbeek - PODIUM                                                                                                                           VR 22.09
Gratis - FR                                                                                                                                                          15:30 - 16:00

Met veel emotie zullen de Courlevour Uitgeverijen eer betuigen aan Lucien Noullez, dichter en literair criticus, die afgelopen zomer is overleden. Een moment om samen te komen rond de woorden van deze literatuurliefhebber. Het Poetik Bazar-team wil ook zijn oprechte condoleances delen met de familie en naasten van Lucien en is vereerd om een ruimte en een moment te bieden om hem te herinneren door poëzie.

La Lettre Volée en Laurence Skivée zullen ons daarnaast os cuillère presenteren.

LUCIEN NOULLEZ

lucien-noullez

Hoewel hij in Brussel is geboren, vindt Lucien Noullez het leuk om zijn Waalse afkomst te benadrukken. Zijn geboortejaar, 1957, heeft hem doen behoren tot de dichters die Liliane Wouters heeft samengebracht onder de noemer "Génération expo," waarbij onder andere Francis Dannemark, Eric Brogniet, Philippe Mathy, Carl Norac, Carino Bucciarelli, enzovoort horen.

De jaren van zijn middelbare school en zijn studie voor regent aan het Sint-Thomas Instituut (Brussel), waar hij zijn toekomstige vrouw zou ontmoeten, waren gelukkige jaren, vruchtbaar en rijk aan ontmoetingen. Een onvermoeibare nieuwsgierigheid, een talent voor leidinggeven, een duidelijk vermogen voor vriendschap en een voorliefde daarvoor, ontwikkelden zich in een aanmoedigende en echt open omgeving.

Na zijn militaire dienst, die hem in staat stelde om Proust te lezen, maar ook om in elke situatie, zelfs vijandig, interesse en mogelijkheden voor ontmoetingen te vinden, keerde Lucien Noullez terug naar het onderwijs als leraar godsdienst in een volkse omgeving, een beroep dat hij nog steeds uitoefent, maar dat zes jaar onderbroken werd.

Van 1986 tot 1992 werkte Lucien Noullez als pedagogisch gedetacheerde bij het literaire kritiektijdschrift "Indications." Daarvoor had hij deelgenomen aan de oprichting en de eerste jaren van het Belgische Franse literaire tijdschrift "Textyles."

Bij "Indications" kreeg hij de kans om serieus een loopbaan als criticus te beginnen, terwijl hij verschillende literaire en spirituele activiteiten voor diverse jonge doelgroepen verzorgde. Parallel aan zijn werk als leraar, waarbij hij vaak opmerkte dat hij eigenlijk twee beroepen had, zette Lucien Noullez zijn literaire werk voort, dat eveneens tweeledig was, met aan de ene kant poëtisch schrijven en aan de andere kant kritisch werk.

detail3-5

LAURENCE SKIVÉE

laurence-sikvee

Foto: Nicoletta Molino - 2023

Laurence Skivée (Luik, 1973), kunstenaar en schrijver, woont en werkt in Brussel.

Na haar studies fotografie aan Saint-Luc (Luik) en vervolgens artistieke praktijken aan de School of Graphic Research (Brussel), richt ze zich nu op schrijven.

Trouw aan woorden, graaft ze, keert ze om, transformeert ze op haar eigen manier. Boeken blijven haar gereedschap... voor het leven.

Ze fluistert ons toe...

"Ik schrijf omdat er iets met me gebeurt, omdat mijn leven beweegt, omdat anderen me laten bewegen.
Een gedicht schrijven is opnieuw ademhalen tegen wat ons de adem benam. Dan is het werk. Tenslotte en het beste is om de ander terug te vinden.
Poëzie is een oefening in helderheid. Schrijven is een houding, een politieke daad, een GAVE.
Ik gebruik schrijven als een WAPEN.
Ik snijd, knip en snijd in het vlees van mijn eigen leven.
Woorden hebben een ZIEL."

Website hier

C’est la nuit. Tu n’es pas seul

ou alors tu es tellement seul

que tu te penches sur la branche

toi, qui ne portes même pas un nom d’oiseau.

Qui parlerait, dans ces rumeurs?

Un train vieux? Une vieille enfance?

Assieds-toi.

Pour apprendre à voler il te manque
une trace.
Assieds-toi.

Sur la table commune, il reste une chanson.

Prends une chaise, mon ami.

                                             

Lucien Noullez

insecte2-1
insecte1-1


Poetik Bazar #3

Halles de Schaerbeek
1030 Bruxelles