Ajouter-un-titre-13

OUTDOORS 
Verzamelpunt :  Steeg van de Trouw 10-12, 1000 Brussel (tegenover Janneke Pis)                                                    VR  22.09
Gratis - FR/NL                                                                                                                                                                  7:28 - 8:28

Met: Milady Renoir & Lotte Dodion
In samenwerking met het FAME-festival
Op reservering hier

Aan wie behoort de horizon?

Van "groene" ruimtes tot pleinen, van genoemde plaatsen tot onuitgesproken woorden, wat kan een stad doen in een zoveelste fase van gentrificatie? Wat dicteert de leegte, de holte en het verlangen? Waarvan wijkt poëzie af? Vanaf de vroege ochtend, op een vrijdag, bieden Lotte Dodion en Milady Renoir een wandeling met onscherpe contouren, gedichten en de oplossing van het asfalt aan.

Vind ze voor het standbeeld van Jeanneke Pis (Steeg van de Trouw 10-12, 1000 Brussel) en ga mee op deze poëtische wandeling in samenwerking met het FAME-festival. 
Om deel te nemen, gelieve u in te schrijven via de link hier.

LOTTE DODION

Lotte

 
Lotte  Dodion (1987) is dichter, performer en poëziemissionaris.
Haar missie? Verwondering strooien in de hamsterradertjes van deze krakende tijd. Lotte schrijft in vele vormen, van ingetogen haiku tot absurd audioverhaal. Maar het liefst zet ze poëzieprojecten op waarin ze experimenteert met social design en poëzie als medium voor verbinding inzet. 
Zo bracht ze via poëzie slachtoffers en daders van zware misdrijven bij elkaar, schreef kortverhalen met overlevers van de Tweede Wereldoorlog en begeleidde een theatertraject waarin chronisch zieke patiënten ervaringen delen met vrienden en familie. In 2020 richtte ze STUDIO HAIKU op, een mobiel haiku-atelier waarmee ze het land doorkruist om o.a. in ziekenhuiskantines, vrouwenshelters, rust-en-verzorgingstehuizen samen met bezoekers en bewoners haiku-medailles te maken: alternatieve medailles voor de ‘atleten van het gewone leven’.
Lotte is gefascineerd door audio en werkt graag samen met muzikanten. Samen met Chantal Acda toerde ze met ‘Nu Nog Even Niet’, een intimistisch cross-over-project. Met Adriaan de Roover maakte ze de audiomeditatie ‘To become liquid again’, een meditatieve trip om luisteraars voor te bereiden op de stijgende zeespiegel.  Met Annelies Van Dinter (Echo Beatty) maakte ze de voorstelling ‘My heart still hums’, een ode aan de oermoeder van de punk, Patti Smith.
Dodion stond op tal van podia en festivals in binnen- en buitenland o.a. Crossing Border, de Nacht van de Poëzie, Poetry International, Ars Poetica, Incubate en Lowlands. Haar gedichten verschenen veelvuldig in (inter)nationale tijdschriften en bloemlezingen. Na haar debuutbundel ‘Kanonnenvlees’ (2016) volgde in 2022 haar tweede boek, ’STUDIO HAIKU, een handleiding voor haiku-avonturiers’. Een selectie van haar werk werd vertaald naar het Frans, Engels, Duits, Slowaaks, Turks en Arabisch.

MILADY RENOIR

milady-renoir

Milady Renoir werd geboren een maand na de depenaliseren van abortus (dank aan Simone) in Frankrijk. Ze groeide niet erg recht op tussen de Loire, de Seine, de Marne, de Yonne, flatgebouwen, vrienden die 'raddraaiers' genoemd worden en stamgasten van de bar. Dankzij een onbedoelde vijfjarige periode in Londen heeft ze tal van beroepen uitgeoefend: kamermeisje (kijkster), barvrouw (maatschappelijk werkster), sorteerster van producten in een fabriek (scharrelaarster), bakkersassistente (gulzigaard), vertegenwoordigster voor charmante hotels (scenarioschrijfster). Ze woont min of meer sinds het jaar 2000 in Brussel.

Gedurende 19 jaar wisselt ze tussen schrijven in een flits, het geven van schrijfworkshops zonder terughoudendheid, het coördineren van een netwerk (Kalame, professioneel netwerk van schrijfworkshopbegeleiders van 2010 tot 2017), het opvoeden van een blonde reus met maat 44 schoenen, het onderhouden van 6 blogs met volharding, en enkele performances van lichaam-inkt-keel in verschillende a-sociale locaties. Ze is een impulsieve activist voor de strijd van gedwongen ballingen, vaak aangeduid als Sans Papiers. Ze plant een totale uitdoving van de lichten in 2046, net voor het nieuws van 20 uur. Ondertussen zal ze booklets hebben uitgegeven bij de uitgeverij Maelström, teksten verspreid hebben in een dertigtal kunsttijdschriften, sociale vraagstukken, literair onderzoek en papiertjes achtergelaten in regen of zweet.

insecte2-1


Poetik Bazar #3

Halles de Schaerbeek
1030 Bruxelles